Veiledning

Deaktivere arrangement på fremsiden
Kontrollpanel > Nettstedinnstillinger  Under feltet for opplasting av logo ser du en avkrysningsboks "Aktiver arrangementskalender". Fjer...
Thu, 8 Jan, 2015 ved 3:14 PM
Opprett ny bruker
Gå til Kontrollpanel > Brukere > Legg til ny  Skriv inn brukernavn og e-postadresse. Velg rolle. Dei ulike rollene har ulike rettigheter på nett...
Thu, 8 Jan, 2015 ved 10:51 AM
Legg til PDF i et innlegg
Gå til innlegget du ønsker å legge til ein PDF i.  Alternativ 1, med bilde av PDF: Marker hvor i teksten du ønsker å legge inn en PDF. Last opp et J...
Thu, 8 Jan, 2015 ved 12:18 PM
Oversikt over shortcoder
Lim inn kodane under i brødtekstfeltet på den sida du vil vise det:  Søk i lokalhistorie:   [finnlokalhistorie_skjema]   Søk i PDF-...
Fri, 12 Feb, 2016 ved 2:31 PM
Arrangementinnstillinger
For at kalender skal fungere slik du ønsker har du en del valg under arrangement > innstillinger Du stiller inn hvilken side arrangementene skal ...
Thu, 19 Mai, 2016 ved 10:02 AM
Innstillinger for deling på sosiale medier
Om ønskelig kan du gjøre det mulig for besøkende å dele innhold fra nettsiden din på sin side i sosiale medier.  Vi har satt opp et anbefalt oppsett...
Thu, 19 Mai, 2016 ved 10:10 AM
Legg til linker til sosiale medier nederst på siden
For å legge til linker til sider i sosiale medier nederst på siden (i footeren) går du til Innstillinger > Footer > Spalte 2 > Lenker til ...
Thu, 19 Mai, 2016 ved 10:20 AM
Katalogsøk for Tidemann-biblioteka
Hvis du bruker katalogssystemet til Bibiotekservice kan du ta i bruk den nye widgeten "Bibliotekservice" som tilgjengeliggjør "søk i saml...
Thu, 19 Mai, 2016 ved 10:33 AM
Skriv eigne bokanbefalinger for Deichmanske direkte frå nettsida
Vi har utvikla ein plugin som lar bibliotektilsette skrive bokanbefalinger direkte inn i den nasjonale basen frå sine egne nettsider. Før denne kan tak...
Wed, 26 Okt, 2016 ved 2:50 PM
Flytt nettside over i nytt tema 2020
Logg inn på dagens nettstad, eks. https://www.vossbibliotek.no/wp-admin  Gå gjerne til events, mediabibliotek,  innlegg og sider og slett det som ikkje...
Fri, 21 Jan, 2022 ved 10:52 AM