Om ønskelig kan du gjøre det mulig for besøkende å dele innhold fra nettsiden din på sin side i sosiale medier. 


Vi har satt opp et anbefalt oppsett på hovednettsiden, der kan du se demo. Der viser delingsknappene nederst på innlegg, arrangement og sider. 

Tallet på delinger viser ikke her, fordi man da må legge inn ekstra autentiseringsinnstillinger for Facebook og YouTube. 


For å få denne funksjonaliteten må følgende steg gjennomføres: 

 1. Aktiver plugin Monarch under utvidelser
 2. Verktøy > Monarch
 3. Menyvalg Locations > Inline
 4. Menyvalg Networks > Legg inn aktuelle
 5. Menyvalg Inline:
  1. Velg stilen helt til høyre
  2. Icon shape midterst
  3. Choose Location: Below content
  4. Display Share Counts: Skru av
  5. Post Type settings: post, page, event