Kontrollpanel > Nettstedinnstillinger 


Under feltet for opplasting av logo ser du en avkrysningsboks "Aktiver arrangementskalender". Fjern krysset her for å unngå å vise arrangement på fremsiden.