For at kalender skal fungere slik du ønsker har du en del valg under arrangement > innstillinger


Du stiller inn hvilken side arrangementene skal vise på ved å gå til arrangement > innstillinger > sider > hendelseside > velg mellom eksisterende sider. 

Her kan du også aktivere søkefunksjon, slik at det er mulig for besøkende å søke i arrangement (kun nødvendig om dere har veldig mange arrangement). 


Husk å stille inn riktig datoformat, det gjør du ved å gå til arrangement > innstillinger > formatering > datoformat > d.m.Y.


Du kan skru på kartfunksjon (for å vise lokasjon på arrangementet) ved å gå til arrangement > innstillinger > Generelt > Stedinnstillinger > aktiver steder > ja

Når steder er aktivert får du mulighet til å legge inn en adresse på hvert arrangement.