1. Logg inn på dagens nettstad, eks. https://www.vossbibliotek.no/wp-admin 

  1. Gå gjerne til events, mediabibliotek,  innlegg og sider og slett det som ikkje skal flyttast over.

  2. Gå til Verkty/Verktøy > Eksporter. Huk av “Alt innhald” og trykk deretter på “Last ned eksportfil”. La eksporten jobbe uforstyrra til du får opp suksessmelding om at eksporten er ferdig. 


 1. Logg inn på den nye nettsida, eks. https://www.vossbibliotek.no/wp-admin

  1. Gå til Utseende > Bunader / Temaer > Aktivér/Slå på temaet ‘Bibhord ny 2020’

  2. Gå til Innstikk og aktivér ønska innstikk. De kan f.eks opne https://www.vossbibliotek.no/wp-admin ei eige vindu og samanlikne kva eg har aktivert (bruk skjønn her, ikkje aktivér plugins/innstikk de veit at biblioteket ikkje bruker/treng) 

  3. Gå til Verktøy > Importér. Under ‘Wordpress’, trykk ‘Køyr importerar’. Dra og slipp fila du lasta ned i stad, eller trykk “Velg fil” for å laste den opp frå maskina di. Trykk “Last opp fil og importer”. OBS: denne prosessen kan ta litt tid om biblioteket har veldig mykje innhald som skal importerast. La importen stå og jobbe uforstyrra til den er ferdig (du får opp ein suksessmelding når importen er ferdig. Huk av for å importere mediefiler/vedlegg på denne sida, og trykk for å fullføre importen). 


 1. Gå til Utsjånad /Utseende > Småprogram/Widgets: Sammenlign med dagens nettside (eks. vossbibliotek.no) og legg inn dei samme widgetsa på den nye sida. 

 2. Gå til Utsjånad/Utseende > Menyar: Under ‘Vel ein meny du vil redigera:’ Legg til riktige sider i dei ulike footer-menyane som ligg i lista + hovudmenyen. Samanlikne med dagens nettstad for å få med dei riktige sidene. Hugs å lagre menyen for kvar du er ferdig med. 

 3. Gå til ‘Innstillinger’:

  1. Generelt: Gå gjennom alle innstillingane nedover, samanlikne med dagens nettstad, at det vert likt.

  2. Lesing: Under ‘Heimesida di viser’/’Framside’ > Velg ‘Ei statisk side’ og velg kva som fungere som framside under dropdown-menyen ‘Heimeside’. (Sida som skal vere framside har som regel navnet på biblioteket, eks. ‘Voss bibliotek’. 

  3. Fastlenkje: Under ‘Vanlege innstillingar’: Velg samme innstilling som på dagens nettside. Som regel er det ‘Dag og namn’. Dette er viktig for å sikre at alle undersider har samme URL etter flyttinga. 

  4. Insert Headers and Footers: Sjekk om det ligg inne noko her på dagens nettstad, og kopiér eventuelt med deg over på ny side. 

  5. Cookie Consent: Konfigurér likt som på dagens nettside

  6. WL Article Adopter: Konfigurér likt som på dagens nettside 

  7. Google Tag Manager: Kopiér over eventuell ID. Velg ‘Footer of the page’. 

  8. Nettstedinnstillinger: Last opp logo, og aktivér det du ønsker nedover. Konfigurér på samme måte som på dagens nettside.

  9. Footer: Konfigurér likt som på dagens nettside.

 4. No kan du starte med sidene, å tilpasse desse Gutenberg og nytt tema :-) 

  1. Det er ikkje nødvendig å gå gjennom alle innlegg, men du kan gjere det om du vil, om det f.eks. er enkelte innlegg som er mykje lest. 

  2. Ellers er det for det sidene som trengs tilpassing for å fungere i Gutenberg. 

 5. Det første du gjer når du kjem til ei generell underside du skal formatere til Gutenberg er å trykke på seksjonen og deretter på dei tre prikkane oppe > Gjer om til blokker:  1. Endre sidemal til ‘Side med sidebar’:

 2. Legg til eventuelt framheva bilde som skal vise øverst på sida. Dette gjer du under ‘Featured image’ i sidebaren, rett over sidemal-innstillingen. 

 3. Oppdatér sida 


8. Når du skal konfigurere framsida må du ta seksjon for seksjon og modul for modul. Samanlikne gjerne med det eg har satt opp på Voss si nye framside: http://vossbibliotek.prod04.nettstad.no/wp-admin/post.php?post=14&action=edit


Øverst: Framheva artiklar: Dette er seksjonen øverst som viser artiklar. Du kan velge kor mange artiklar du vil vise, minimum 1 maksimum 3: 
Innhald nr. 2: Tredelt felt som f.eks. viser søk og logg inn, opningstider 1 og opningstider 2. 

Legg til ei spalte, som er 33 / 33 / 33: 

Søk etter 'Spalter', legg til og velg (i dette tilfellet, 33/33/33': 


Trykk deretter på + og søk opp ‘Ramme’: 
Trykk på ‘Ramme’ for å legge denne til aller først (dette gir ramma rundt boksen, slik som på dagens nettside). 


Trykk deretter igjen på + for å legge til innhald inne i ramme, f.eks. opningstider: Gjenta det på alle boksane bortover, og jobb deg nedover. Om du gjer feil undervegs og vil slette blokker/moduler: Trykk på blokka/moduler og trykk deretter på dei tre prikkane oppe: 

“Remove block”: