Vi har utvikla ein plugin som lar bibliotektilsette skrive bokanbefalinger direkte inn i den nasjonale basen frå sine egne nettsider.


Før denne kan takast i bruk må kvart bibliotek få sin eigen API-nøkkel frå Deichmanske på epostadresse digitalutvikling@gmail.com. Dei treng også e-postadresser og fullt navn på dei brukarane som skal skrive anbefalingar for biblioteka. 


Når du har fått tilsendt API-nøkkel kan du aktivere plugin WP-review-publish: 


Skjermbilde%202016-10-26%20kl.%2014.43.28.pngNår denne er aktivert kan du skrive eigne artiklar under "Bokanbefalinger" > Legg til ny:


Skjermbilde%202016-10-26%20kl.%2014.49.05.png