Veiledning

Legg til/endre slide øverst på fremsiden: Tredelt felt
Kontrollpanel > Sider > Forside > endre  Om du ønsker at nettsiden kun skal ha et bilde øverst på fremsiden slik som vist på bildet ...
Wed, 26 Aug, 2015 ved 3:45 PM
Endre/legge til widgeter (f.eks. "våre opningstider", "Ofte stilte spørsmål" osv. på fremsiden)
Kontrollpanel > Utseende > Widgeter Du har fire ulike widgetområder liggende her:  Standard side Her legger du til innh...
Wed, 26 Aug, 2015 ved 1:58 PM
Endre utsnitt i bilde
Som du ser i bildet under er ikke blomsten komt med i utsnittet. For å endre dette finner du bildet i mediebiblioteket > trykk på det > endre ...
Thu, 11 Feb, 2016 ved 9:51 AM
Redigere meny
For å endre menyen går du til Kontrollpanel / Utseende / Menyer  Du huker av for sidene du ønsker å inkludere i menyen og velger “Legg til i meny”. Dr...
Thu, 8 Jan, 2015 ved 10:07 AM
Legg til arrangement
Kontrollpanel > Arrangement > Legg til hendelse  Skriv inn tittel, ingress og brødtekst slik du pleier.  I kolonnen til høyre kan du velge dat...
Thu, 8 Jan, 2015 ved 12:42 PM
Laste opp bilder
Gå til kontrollpanelet / Media / Legg til ny. Dra bildefilen inn eller trykk på “Velg filer” og finn bildet på PCen din.
Thu, 8 Jan, 2015 ved 10:06 AM
Sett opp footer (felt helt nederst på siden)
Kontrollpanel > Innstillinger > Footer  Skriv inn adresse, så henter systemet riktig utsnitt på kartet.  Skriv inn overskrift, f.eks &...
Wed, 26 Aug, 2015 ved 12:54 PM
Legg til/endre ansatte
For å endre: Kontrollpanel > Ansatte > Alle ansatte > Trykk på navnet til den du ønsker å endre > endre det du vil > Lagre.  Legge ti...
Wed, 26 Aug, 2015 ved 2:05 PM
Legg til ett "ofte stilt spørsmål"
Kontrollpanel > Sider > Legg til ny  Skriv inn tittel (f.eks. "Få lånekort") Skriv inn tekst i brødtekstfeltet.  Pub...
Wed, 26 Aug, 2015 ved 12:59 PM
Legge inn logo
Kontrollpanel > Nettstedinnstillinger  Last opp bildet > Save options
Thu, 8 Jan, 2015 ved 3:13 PM