Som du ser i bildet under er ikke blomsten komt med i utsnittet. For å endre dette finner du bildet i mediebiblioteket > trykk på det > endre utsnitt for bilete.
Jeg ønsker at blomsten skal være med i bilde, jeg må derfor gå tilbake til kontrollpanel > sider > fremside > hold musepekeren over bildet du la til og trykk på blyanten som dukker opp. Trykk på "endre utsnitt på bilde".


Trykk på fana "Framheva bilde, framside 1/1" (det er dette formatet som er i bruk på fremsiden). Dra og slipp for å finne utsnittet du ønsker > lagre utsnitt. Lukk vinduet, og lagre siden på nytt ved å trykke på "oppdater". For å endre utsnittet på bildet brukt i artikler, 1/2 på framsiden eller 1/4 på framsiden, trykker du på den i stedet for "Framheva bilde, framside 1/1".
2015-08-26 at 14.41.png


Resultat: