Kontrollpanel > Sider > Legg til ny 


Skriv inn tittel (f.eks. "Få lånekort")


Skriv inn tekst i brødtekstfeltet. 


Publiser. 


Om du ønsker å legge til svaret under "Ofte stilte spørsmål" på fremsiden, se veiledning her: http://support.mediebruket.no/support/solutions/articles/1000155345