For å endre: Kontrollpanel > Ansatte > Alle ansatte > Trykk på navnet til den du ønsker å endre > endre det du vil > Lagre. 


Legge til ansatte: 


Kontrollpanel > Ansatte > Legg til ny 


Skriv inn tittel (navn på ansatt), stilling, telefonnummer og e-post. 


For å legge inn mellomrom på stilling (f.eks om du ønsker å skrive noe mer om ansvarsområde til vedkommende), så legger du inn følgende html-snutt der du ønsker ny linje: 


<br>


Publiser når du er ferdig. 


Når du har lagt til ansatte oppretter du en side der de ansatte skal vises: Kontrollpanel > Sider > Legg til ny. 


Skriv inn tittel og tekst som du pleier. Litt langt nede på siden har du en modul "innhold". Trykk på "Add row" og velg "ansattemodul". 

Trykk deretter "add row" (eller + tegnet) for hver ansatt du vil legge til. 


Trykk på - tegnet for å fjerne en ansatt. 


Trykk "oppdater" eller "publiser" når du er ferdig for å lagre siden.