Kontrollpanel > Innstillinger > Footer 


Skriv inn adresse, så henter systemet riktig utsnitt på kartet. 


Skriv inn overskrift, f.eks "Her finn du oss!"


Skriv inn tekst for begge spaltene. Se designskissene under for hva som eksempelvis kan stå i footeren.