Kontrollpanel > Arrangement > Legg til hendelse 


Skriv inn tittel, ingress og brødtekst slik du pleier. 

I kolonnen til høyre kan du velge dato og klokkeslett for arrangementet. 


Last opp et fremhevet bilde om du ønsker å ha bilde helt øverst.