Kontrollpanel > Sider > Forside > endre 


Om du ønsker at nettsiden kun skal ha et bilde øverst på fremsiden slik som vist på bildet over.


Du skal endre seksjonen "Hovedfelt". 


Her kan du velge mellom fremhevet bilde, todelt felt og tredelt felt. 


Velg "tredelt felt" for å legge til tre felt der du kan promotere sider/innlegg:Trykk "legg til sak" for å velge i listen over dine innlegg og sider. Legg til tre saker totalt. Du kan velge å huke av for "overstyr verdier". Da kan du skrive inn ny tittel, ingress og laste opp nytt bilde. Hvis du ikke huker av på denne blir overskrift, bilde og ingress som følger med siden/innlegget brukt. Trykk oppdater når du er ferdig, da blir endringene dine lagret på nettsiden. 


Resultat: