Generell rettleiing

Redigere sider på forskjellige språk
Oppgave: Du skal redigere en side som finnes på flere språk. Norsk er hovedspråket, men siden finnes også på engelsk. 1. Først redigerer du den norske side...
Fri, 23 Feb, 2018 at 10:22 AM
Redusere størrelse på PDF
PDF-ar er ofte mykje større ein dei treng vere dersom dei berre skal delast på nett, og mange nettstadar tillet heller ikkje opplasting av store filer, t.d....
Tue, 12 Jun, 2018 at 3:01 PM
Redusere størrelse på JPG- og JPEG-bilder
Bildefiler er ofte mykje større ein dei treng vere dersom dei berre skal delast på nett, og mange nettstadar tillet heller ikkje opplasting av store filer, ...
Tue, 12 Jun, 2018 at 3:03 PM
Opprett undersider på flere språk
Opprett sider og innlegg for et nytt språk Om du allerede har lagt inn sider på ett språk (f.eks. norsk), og skal legge inn f.eks. engelsk versjon av un...
Thu, 9 Mai, 2019 at 10:46 AM
Instagram viser ikkje/feeden vekke
Instagram endra for litt sidan vilkåra sine for kva som kan visast frå personlege kontoar. Dette er grunnen til at mange no ikkje får opp feeden de er vand ...
Thu, 27 Aug, 2020 at 1:09 PM
Legg inn en lenke i teksten
For å legge lenke i ein brødtekst gjer slik:  Skriv inn/markér setningen/ordet du vil lenke. Markér setningen/ordet, og trykk på lenke-ikonet oppe i red...
Mon, 5 Okt, 2020 at 12:55 PM
Google Maps kunderettleiing
Google Maps Platform har endra pris- og betalingsplanane sine. Desse inneberer mellom anna at du må legge inn betalingsinformasjon for at kartet skal vise i...
Thu, 26 Mai, 2022 at 11:37 AM
Finne og gjenopprette tidligere versjon av nettside - 4 metoder
1. Sjekke tidlegare versjonar i WordPress For å sjå tidlegare versjonar av ei side eller eit innlegg på ein WordPress-nettstad, finn fram til sida eller in...
Fri, 21 Jan, 2022 at 10:54 AM
Legge ut arrangement
1.Gå til "Arrangementer" i menyen og trykk "Legg til nytt": 2. Du blir no sendt vidare til sida for arrangementet. Legg inn tit...
Tue, 23 Nov, 2021 at 1:25 PM
Skjule/vise "Send inn registreringsskjema"
1. Gå til kontrollpanel og "Gravity View" 2. Velg visninga "Mine søknader" 3. Scroll ned til "Venstre bunntekst"  ...
Mon, 14 Feb, 2022 at 8:53 AM