Opprett sider og innlegg for et nytt språk


Om du allerede har lagt inn sider på ett språk (f.eks. norsk), og skal legge inn f.eks. engelsk versjon av undersidene går du til Sider > Alle sider

Om du ønsker at de engelske sidene skal ha samme layout og design som de norske sidene, må du først gå til den norske versjonen og lagre layouten som en template: Deretter gir du malen et gjenkjennelig navn: Trykk deretter på "Oppdater" for å lagre: Nå er du klar til å legge til en engelsk versjon av denne undersiden, trykk på + ved siden av flagget til språk nummer to: Deretter skriver du inn ny tittel på nytt språk og aktiverer Advanced Layout editor: Når advanced Layout editor er aktivert kan du laste inn malen av den norske undersiden (som du lagret i forrige steg): Nå har du fått en eksakt kopi av den norske undersiden "Amfiet" og kan starte med å endre innholdet til engelsk. Endringene du gjør her vil ikke påvirke den norske versjonen, du kan legge til og slette elementer etter behov. Den engelske versjonen trenger ikke være lik den norske. Gjenta dette på alle undersidene du vil ha engelsk versjon av. 


Opprett meny for hvert språk


Når du har oversatt sidene kan du opprette en ny meny med språkskifter.


Gå til Utseende > Menyer (Appearance > Menus) 
Du må lage en meny per språk og lagre de (om du allerede har en norsk meny trenger du ikke justere denne). Under 'menyinnstillinger' velger du menytype, f.eks. 'Mb-enfold Main Menu English' om det er hovedmenyen til den engelske versjonen. 


Legg til språkskifter i hver av menyene: 
Velg hvilken språkskifter du vil ha, flagg, språknavn, dropdown e.l.:Merk at språkskifteren kun vil vise om du har minst en side eller et innlegg i språket. 


Du kan lese mer om Polylang og hvordan sette dette opp her: 

https://polylang.pro/doc-category/getting-started/