PDF-ar er ofte mykje større ein dei treng vere dersom dei berre skal delast på nett, og mange nettstadar tillet heller ikkje opplasting av store filer, t.d. større enn 2 MB.


Her er eit gratisverktøy til enkel og grei komprimering (redusere storleiken på) PDF:

https://www.ilovepdf.com/compress_pdf