Oppgave: Du ønsker å redigere et galleri ved å enten fjerne et bilde, legge til et bilde eller en bildetekst, eller du ønsker å endre rekkefølge på hvordan bildene blir vist.

1. Klikk på elementet ved navn "Galleri" i redigeringsvinduet for siden der galleriet blir vist.

2. Klikk "Add/Edit Gallery"


Fjerne bilde fra galleri


1. Klikk på krysset i høyre hjørnet på bildet du ønsker å fjerne som vist nedenfor. Lagre galleri.


Legg til bilde i galleri


1. Klikk "Legg til i galleri"


2. Velg å enten laste opp et nytt bilde eller velg et eksisterende fra mediebiblioteket.


3. Etter du har markert bildet du ønsker å legge til i galleriet: Klikk "Sett inn i galleri" nederst til høyre.

Legge til bildetekst


1. Klikk på feltet "Gi bildetekst til dette bildet" på det aktuelle bildet.

2. Skriv inn det du ønsker. Lagre.

Endre rekkefølge på bildene


1. Klikk på bildet og hold inne. Dra og slipp der du ønsker at det skal plasseres.


Husk å lagre etter du har gjort endringer.