1. Chrome

Bruk Google Chrome nettlesar:


Høgreklikk > Inspiser > Klikk på ikonet til venstre (mobil/nettbrett, sjå blått ikon på illustrasjon):


No ser du mobilversjon. Klikk ein gong til for å gå tilbake til desktop.


2. Endre storleik på nettlesarvindauge


Ein annan metode: Dra i sida på nettlesaren og redusere storleiken. Kan hende du på laste sida på nytt når den er på det smalaste, for at den skal visast korrekt.