Hvis siden din er strekker seg relativt langt nedover skjermen, kan det være at du ønsker å gjøre innhold lenger nede på siden tilgjengelig via menyen. Dette kan du få til ved å gjøre følgende:

Steg 1: Inne i Avia Layout Editor kan du legge til et Color Section-element rundt den delen av siden du ønsker at menyknappen skal lenke til.Steg 2: Inne i Color Section, se feltet som ligger helt nede, kalt Section ID. Gi dette et navn som forteller litt om innholdet i seksjonen. Dette navnet kan ikke ha mellomrom. Husk å lagre.


Steg 3: Gå til Utseende > Menyer. Deretter åpner du Egendefinerte lenker.Steg 4: Under Egendefinerte lenker > URL, skriv inn URL'en til siden du ønsker å lenke til. Skriv deretter inn seksjons-id'en bak en skråstrek (/) og et nummertegn (#), som i dette tilfellet blir /#omoss. I feltet Lenketekst kan du skrive det du ønsker at skal stå i menyen.

Hvis du ønsker at for eksempel en knapp skal kunne lenke til en annen del av siden, kan du bruke samme link som det du ville lagt inn som egendefinert lenke.