Viss du ønskjer å ha mindre mellomrom mellom to element i Avia Layout Builder, så kan du setje inn negativ whitespace slik:


Kontrollpanel >
Redigere side (eller Innlegg) >

Avia Layout Builder >
Content Elements >
Separator / Whitespace >
Dra elementet der du vil krympe mellomrommet >
Klikk på redigering av elementet >

Velg “Whitespace” >
Skriv inn eit negativt tal (med minus: - framfor) for å angi kor mange punkt du vil smalne inn mellomrommet med