Hvis du bruker katalogssystemet til Bibiotekservice kan du ta i bruk den nye widgeten "Bibliotekservice" som tilgjengeliggjør "søk i samlinga" og "mine lån" som vist på skjermbildet over. 


For å legge denne til går du til Utseende > widgeter > dra widget "Bibliotekservice" inn i feltet "Standard side": Du må legge inn link til søke- og påloggingssjema for at den skal fungere. Lagre når link er lagt inn.