Gå til Kontrollpanel > Sider > alle sider > hold musepekeren over siden du vil endre > rediger


Endre det du ønsker og deretter > Oppdater