Slik endrer du tekst, bilder og annet innhold på sider og innlegg som er opprettet og publisert tidligere: 

  1. Logg inn
  2. Vis nettstedet (Klikk "Vis nettsted" eller gå til nettadressen for nettstedet, f.eks. mittnettsted.no).
  3. Finn siden du vil endre.
  4. Klikk “Rediger side” i verktøylinjen i toppen.
  5. Klikk "Rediger" 
  6. Når du er ferdig, klikk “Oppdater”.