Før/etter du oppretter en side for portfolio må du legge til portfolioelement.


Gå til Kontrollpanelet > Sider > Legg til ny 


Aktiver "Advanced Layout editor". 


Dra ned den kolonnebredden du ønsker, 1/1, 1/2, 1/3 e.l. Hvis du ikke bruker lay out elementene, men legger portfolioelementet "fritt", vil den fylle hele bredden. 
Gå til "Content Elements" og dra "Portfolio Grid" ned i editorfeltet:


Trykk på portfolioen for å velge hvilke portfoliokategorier som skal vise, og bestem utseende:
Viss du ikke velger en spesifikk kategori vil alle portfolioelementer vise på siden. Lagre når du har endret. 


Du kan forhåndsvise resultatet oppe til høyre. Publiser når du er fornøyd og legg siden til i menyen.