Du kan få en portfolio tilsvarende den over om ønskelig. 


Gå til kontrollpanel > Portfolio > Add new 


Trykk på "Advanced Layout Editor" om du ønsker å bygge en egen layout (anbefales). 
Bygg opp bredden på de ulike kolonnene ved å dra ned en og en kolonnebredde som vist på bildet under. Under har vi valgt å ha to like brede kolonner, 1/2. Når du har lagt inn kolonnene kan du starte å fylle disse med innhold. Gå til fanen "Content elements". Dra innholdselement du vil ha ned i en av kolonnene. Når kolonnen blir grønn indikerer det at elementet blir plassert der. Under har vi valgt å ha en tittel (special heading) øverst, en dekorativ linje (separator/Whitespace) under og et tekstfelt (text block). I kolonne nummer to har vi lagt til et galleri. Galleri og andre bildealternativer finner du under fanen "Media Elements". Trykk på de ulike innholdselementene for å tilpasse de ditt innhold. 


Deretter legger du til et fremhevet bilde (dette er bildet som vises på oversiktssiden for alle portfolioelementer). Du legger til et fremhevet bilde nede på siden, til høyre: Om ønskelig kan du legge til ulike portfoliokategorier. Det gjør du ved å trykke på "+ Legg til ny kategori" i kolonnen til høyre. Huk av for kategorien det nye portfolioelementet skal ligge i. 


Når portfolioen er satt opp må du opprette en ny side der portfolioelementene skal utlistes