Kontrollpanel > Sider > Forside > endre 


Om du ønsker at nettsiden ha to felt øverst på fremsiden slik som vist på bildet over.Du skal endre seksjonen "Hovedfelt". 


Her kan du velge mellom fremhevet bilde, todelt felt og tredelt felt. 


Velg "todelt felt" for å promotere et innlegg eller en side:Velg innlegget eller siden du vil vise i slide:Du kan overstyre tekst og bilder som følger med det opprinnelige innlegget for å ha kontroll på f.eks ingressen som viser på fremsiden:Trykk på oppdater for å lagre siden, da blir endringene dine synlige på nettsiden.


Resultat: