2015-08-26 at 15.101.pngKontrollpanel > Sider > Forside > endre 


Om du ønsker at nettsiden kun skal ha et bilde øverst på fremsiden slik som vist på bildet over.


Du skal endre seksjonen "Hovedfelt". 


Her kan du velge mellom fremhevet bilde, todelt felt og tredelt felt. 


Velg "fremhevet bilde" for å legge til et bilde som går over hele bredden:
Trykk "Legg til bilde". Du kan velge å laste opp et bilde fra datamaskinen din, eller du kan velge et fra bildebiblioteket (bilder som allerede er lastet opp på nettsiden).


Trykk "oppdater" for å lagre sida, då blir endringane synlege på nettsida. Resultat (som du ser er ikke blomsten komt med i utsnittet, se under for veiledning for å endre utsnittet): 
Jeg ønsker at blomsten skal være med i bilde, jeg må derfor gå tilbake til kontrollpanel > sider > fremside > hold musepekeren over bildet du la til og trykk på blyanten som dukker opp. Trykk på "endre utsnitt på bilde".


Trykk på fana "Framheva bilde, framside 1/1" (det er dette formatet som er i bruk på fremsiden). Dra og slipp for å finne utsnittet du ønsker > lagre utsnitt. Lukk vinduet, og lagre siden på nytt ved å trykke på "oppdater". 
2015-08-26 at 14.41.png


Resultat: