Gå til Kontrollpanel > Brukere > Legg til ny 


Skriv inn brukernavn og e-postadresse. Velg rolle. Dei ulike rollene har ulike rettigheter på nettsida: 


Administrator – en person som har tilgang til alle funksjoner i WordPress.

Redaktør – en person som kan publisere og redigere innlegg og sider, samt administrere andre sine innlegg.

Forfatter – en person som kan publisere og redigere egne innlegg.

Bidragsyter – en person som kan skrive og redigere sine egne innlegg, men ikke publisere de.

Abonnent – en person som kun har tilgang til å lese, samt redigere sin egen profil.


Trykk "Legg til ny bruker".